Issuemonitor Duurzame inzetbaarheid

Issuemonitor Duurzame inzetbaarheid Q1 2013.
Een monitoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid onder werknemers in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.