Rapport Experiment inlichtingenplicht Algemene nabestaandenwet (Anw)

De SVB heeft in samenwerking met SZW een experiment uitgevoerd om te bezien wat het effect is van een persoonlijke en vriendelijke herinneringsbrief waarin nabestaanden gevraagd worden om na te gaan hoe hun leefsituatie zich verhoudt tot de wettelijke regels. In de groep nabestaanden die de herinneringsbrief heeft ontvangen, waren in twee maanden tijd 30 % meer spontane meldingen van samenwonen dan in de groep die de herinneringsbrief niet heeft ontvangen.