Onderzoeksrapport Beleving pensioenen

De onderhandelingen tussen het kabinet en sociale partners over een nieuw pensioenakkoord zijn in november 2018 vastgelopen. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kantar Public eind 2018 een kwantitatieve peiling gehouden onder het Nederlandse publiek naar de beleving en opinie over het vastlopen van dit akkoord en de modernisering van het pensioenstelsel. In dit onderzoek zijn ruim 750 respondenten ondervraagd. De steekproef is representatief getrokken op de kenmerken geslacht, leeftijd (18+), opleiding, huishoudgrootte, inkomen en regio. De resultaten van het onderzoek zijn herwogen naar de ideaalkenmerken van de steekproef.