Totaalrapportage Informatiebeveiliging GeVS over 2019

Deze rapportage bevat een overzicht van de stand van de informatiebeveiliging van de Gemeenschappelijke elektronische Voorziening Suwinet (GeVS) in 2019 bij 355 gemeenten en 7 andere afnemers.