Opiniepeiling Omgevingsanalyse SZW voorjaar 2022

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de Omgevingsanalyse van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Opiniepeiling Omgevingsanalyse SZW voorjaar 2022 (PDF | 46 pagina's | 635 kB)

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van de Omgevingsanalyse van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Met het onderzoek is in kaart gebracht welke beleidsonderwerpen van SZW belangrijk worden gevonden door het Nederlands Publiek, ZZP ers en werkgevers (allen 18+). Daarnaast is in kaart gebracht over welke beleidsonderwerpen deze groepen zich zorgen maken. In het onderzoek worden voor de verschillende doelgroepen trendvergelijkingen gemaakt tussen deze meting (voorjaar 2022) en de meting in het najaar van 2021. In dit rapport zijn de resultaten van drie groepen opgenomen: Nederlands publiek, ZZP-ers en werkgevers.