Besluit Wob-verzoek om informatie over Pide Paleis te Hoorn

Besluit op een verzoek om informatie over Pide Paleis te Hoorn. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).