Vergoeding werkgeverslasten bij loonkostensubsidie met ingang van 1 januari 2018 verhoogd naar 23,5%.

Op 29 november 2017 is de ministeriƫle regeling in de Staatscourant gepubliceerd waarin de verhoging is geregeld van de vergoeding voor werkgeverslasten bij loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet.

De vergoeding wordt jaarlijks herzien naar aanleiding van de vaststelling van de wettelijk verplichte werkgeverspremies voor een werknemer die het wettelijk minimumloon verdient in de marktsector. De vergoeding wordt voor 2018 met een half procentpunt verhoogd naar 23,5%.

Publicatie Staatscourant 2017 nr. 68248