Benoeming plaatsvervangend secretaris-generaal bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Drs. H.A.M. (Hellen) van Dongen wordt plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 12 maart 2018.

Hellen van Dongen is sinds september 2014 directeur Openbaar Vervoer en Spoor, en sinds medio 2016 tevens plaatsvervangend directeur-generaal Bereikbaarheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was zij directeur Telecommarkt bij het ministerie van Economische Zaken. Bij hetzelfde ministerie vervulde zij eerder diverse managementfuncties.

Hellen van Dongen studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.