Internetconsultatie wijziging Besluit SUWI

Op internet is het wijzigingsvoorstel Besluit SUWI gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit is een uitwerking van de aanpak ‘het breed offensief’ van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, om de werkgeversdienstverlening en het matchen in de arbeidsmarktregio’s te versterken.

Dit besluit zorgt ervoor dat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden, zodat meer mensen (duurzaam) aan het werk geholpen kunnen worden.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het wijzigingsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is  20 oktober 2019.