Macrobudget: Nader voorlopige budgetten 2023 (informatie voor gemeenten)

Op 3 mei 2023 is het nader voorlopige macrobudget bekend gemaakt. Het macrobudget wordt definitief vastgesteld in september.