Internetconsultatie Participatiewet in Balans

Niet de regels, maar de mens centraal zetten. Dat is het uitgangspunt van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Dit wetsvoorstel staat vanaf middernacht open ter internetconsultatie voor alle belangstellenden. Tot en met 28 juni kunnen zij hun input leveren voor verdere verbetering.

Vorig jaar presenteerde minister Schouten voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen zowel het beleidsplan Participatiewet in Balans als de verdere uitwerking van de genoemde maatregelen

Hiermee wil het kabinet concrete stappen zetten om niet de regels, maar de mens centraal te zetten en daarmee ervaren hardheden weg te nemen. Met als doel rechtszekerheid voor bijstandsgerechtigden te vergroten én om de professional voldoende ruimte te geven hen daarbij te helpen. Hieraan is gewerkt met gemeenten, andere professionals uit het vak en vanzelfsprekend bijstandsgerechtigden zelf. Het wetsvoorstel biedt een samenhangend pakket van ruim twintig maatregelen en ligt nu breder voor ter consultatie.

Menselijke maat, vertrouwen en eenvoud

Onder deze voorliggende maatregelen valt onder andere meer ruimte om mantelzorg te verlenen zonder gevolgen voor de uitkering. Wanneer iemand tijdelijk vanwege intensieve mantelzorg bij de verzorgingsbehoeftige inwoont, behoudt hij in die tijdelijke situatie een eigen recht op bijstand. Daarnaast mogen bijstandsgerechtigden straks tot € 1.200,- aan giften ontvangen zonder dit op te hoeven geven en mogen zij bijverdiensten tot 15% houden als opstap naar werk.

Wie werk vindt, maar grotere schommelingen heeft in zijn inkomen, kan aanspraak maken op budget uit een nieuw te vormen bufferbudget. Grote klappen worden daarmee opgevangen voor meer zekerheid. Het wordt tevens mogelijk om op individuele basis bijstand met terugwerkende kracht te bieden en is er meer ruimte voor maatwerk waar het de vier-weken-zoektermijn betreft voor jongeren.

Woont iemand aantoonbaar tijdelijk in bij een bijstandsgerechtigde, dan geldt de kostendelersnorm nog niet.

Ook praktische aanpassingen zijn meegenomen. Zo wordt het mogelijk om bij bijstandsaanvraag de identiteit op basis van een rijbewijs vast te stellen in plaats van alleen met een paspoort of ID-kaart en wordt de verrekening van vakantiegeld met de bijstand vereenvoudigd. Alle voorstellen zijn gericht op menselijke maat, vertrouwen en eenvoud.

Deze, en alle andere voorstellen zijn terug te vinden in het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Deze is vanaf middernacht te consulteren tot en met 28 juni. Daarna wordt met de gekregen input gewerkt aan een wetsvoorstel dat per 1 januari 2025 in werking treedt.

Internetconsultatie wetsvoorstel Participatiewet in Balans