Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht: wetsvoorstel Wet bevordering mediation

Advies van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht over het voorstel voor een Wet houdende de regels ter bevordering van de kwaliteit van mediators en het gebruik van mediation als alternatieve vorm van geschiloplossing (Wet bevordering Mediation).