Overzicht adviescommissies en vergoedingen ministerie van Veiligheid en Justitie 2016

Overzicht van adviescommissies die verbonden zijn aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het overzicht zijn ook de vergoedingen vermeld die de leden voor hun werkzaamheden ontvangen in 2016.