Voorwaarden elektronisch factureren bij VenJ

Dit document informeert leveranciers over wat zij moeten weten en welke stappen zij moeten zetten om te kunnen e-factureren aan het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).