Ministerie van Veiligheid en Justitie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Protocol Identificatie en Labeling (PIL)

Het Protocol Identificatie en Labeling, of kortweg het PIL, beschrijft een gestandaardiseerde werkwijze voor het identificeren, registreren, wijzigen en verifiëren van persoonsgegevens in de vreemdelingenketen.


De Rijksoverheid. Voor Nederland