Ministerie van Veiligheid en Justitie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Ministerie van Veiligheid en Justitie

27.365 documenten van Ministerie van Veiligheid en Justitie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Omstreden imam terug in Gouda'

Minister Blok (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Toorenburg en Heerma (beiden CDA) over de komst van een omstreden...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-02-2017

Kamerbrief over stand van zaken Dienst Bewaken en Beveiligen

Minister Blok (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het functioneren van de Dienst Bewaken en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2017

Beantwoording van 3 sets Kamervragen iover Jihadonderzoeker UvA

Minister Blok (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden De Graaf en Beertema (beiden PVV) en van de Kamerleden Rog en Van...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-02-2017

Kamerbrief over wijzigingen landgebonden asieslbeleid Irak

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de wijzigingen in het landgebonden asielbeleid voor Irak.

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-02-2017

Afspraak tegemoetkoming plankosten niet-gerealiseerde opvanglocaties

Op 21 februari 2017 overeengekomen door het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Publicatie | 21-02-2017

Kamerbrief over lokaal gezienverdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Minister Blok (VenJ) stuurt het rapport 'Lokaal gezien, verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 21-02-2017

TK Bijlage Verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeshopbeleid

Rapport | 21-02-2017

TK Bijlage monitor ontwikkelingen coffeshopbeleid meting 2015

Rapport | 21-02-2017

Aanbiedingsbrief bij memorie van toelichting wetsvoorstel kansspelen via internet

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen...

Kamerstuk | 21-02-2017

Memorie van antwoord wetsvoorstel kansspelen via internet

Memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel...

Rapport | 21-02-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland