Ministerie van Veiligheid en Justitie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Ministerie van Veiligheid en Justitie

27.040 documenten van Ministerie van Veiligheid en Justitie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief met reactie op rapport 'Meer bekend maakt meer bemind'

Minister Van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-12-2016

Beantwoording Kamervragen over voorwaardelijk opleggen strafbeschikking door OM

Minister Van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Toorenburg en Van Helvert (beiden CDA) over het feit dat...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-12-2016

Memorie van antwoord Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Memorie van antwoord bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige...

Rapport | 22-12-2016

Meer bekend maakt meer bemind: over ZSM en de samenwerking met de Veiligheidshuizen

Onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat) en Veiligheidshuizen. ZSM en...

Rapport | 22-12-2016

Beleidsreactie vervolgonderzoek van de IVenJ ‘De identificatie van asielzoekers in Nederland’

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2016

De identificatie van asielzoekers in Nederland

Vervolgonderzoek naar de registratie en identificatie van asielzoekers door politie en Koninklijke Marechaussee. Rapport van de...

Rapport | 21-12-2016

Antwoorden Kamervragen over pilot spreekuurrechter

Kamerstuk | 21-12-2016

Aanbiedingsbrief bij afchrift antwoordbrief aan de heer Knoester

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt een afschrift van zijn brief aan de heer Knoester naar de Tweede Kamer. De brief was een...

Kamerstuk | 21-12-2016

Kamerbrief met reactie petitie invoering dubbele achternaam in Nederland

Minister Van der Steur (VenJ) geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer zijn reactie op de petitie over de verruiming van het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-12-2016

Aanbiedingsbrief bij memorie van antwoord Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

Minister Van der Steur (VenJ) stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke...

Kamerstuk | 21-12-2016

De Rijksoverheid. Voor Nederland