Benoeming voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

De heer mr. A. (Aleid) Wolfsen wordt voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft dit benoemingsbesluit in de ministerraad gemeld. De benoeming gaat in op 1 augustus 2016. De termijn van voorzitter bij de Autoriteit Persoonsgegevens is vijf jaar en kan een maal worden verlengd met vijf jaar door herbenoeming.

De heer Wolfsen (1960) heeft zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechtelijke macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam en daarna tot begin 2002 vicepresident van de rechtbank Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en daarna tot 2014 burgemeester van Utrecht.

Naast zijn toekomstige voorzitterschap van de Autoriteit Persoonsgegevens blijft Wolfsen onder meer voorzitter van de Raad van Toezicht van muziekrechtenorganisatie Sena, Jantje Beton en de Stichting de Basis voor veteranenzorg. Ook is hij rechter-plaatsvervanger en op dit moment nog voorzitter van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Voor de zomer zal deze commissie het kabinet adviseren over nieuwe wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap.

Eerder was Wolfsen al verbonden aan de Autoriteit Persoonsgegevens als lid van de Raad van Advies van wat toen nog het College bescherming persoonsgegevens heette. Hij volgt nu Jacob Kohnstamm op, die twee volle termijnen voorzitter is geweest bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens).