Aanpak VWS Wob-verzoeken corona

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft het ministerie van VWS meer dan 240 Wob-verzoeken over verschillende aspecten van de bestrijding daarvan ontvangen. VWS wil zo transparant mogelijk zijn over zijn aanpak van de coronacrisis, maar er is een aantal factoren waar we als uitvoeringsorganisatie van de Wob in de praktijk tegenaanlopen en die de snelheid van de afhandeling helaas in de weg staat.

Per maand en per categorie

Allereerst gaat het om heel veel documenten. Op dit moment gaat het om meer dan 5,6 miljoen documenten. Na schoning op bijvoorbeeld dubbelingen blijven er ongeveer 1,8 miljoen documenten over die inhoudelijk beoordeeld moeten worden. VWS heeft dan ook gekozen voor een gefaseerde en gerubriceerde aanpak. Dit betekent dat we per maand en per inhoudelijke categorie documenten openbaar maken. Voorbeelden van zo’n categorie zijn: medische hulpmiddelen, testen en vaccins.

Maatregelen om werkwijze te verbeteren en te versnellen

VWS heeft de afgelopen maanden verschillende maatregelen genomen om de werkwijze te verbeteren en de afhandeling van de Wob-verzoeken te versnellen. Zo zijn er tientallen extra juristen aangenomen, zodat er in totaal circa 100 juristen bezig kunnen zijn met de openbaarmaking van documenten over corona. Deze juristen zijn nodig om aan de zorgvuldigheidseisen van de wet te kunnen voldoen.

Recent heeft VWS nog weer extra maatregelen genomen om het tempo van openbaarmaking te verhogen. Het vragen van zienswijze aan derden is weliswaar gangbare praktijk, maar vormt ook een praktische bottleneck als het gaat om de snelheid van het proces. Vandaar dat besloten is om niet langer een zienswijze te vragen aan belanghebbenden in de primaire fase van de afhandeling van Wob-verzoeken over corona. Aanvullende maatregelen zijn hierbij genomen om de rechtsbescherming van de betrokken belanghebbenden te waarborgen.

Een andere nieuwe maatregel is dat Wob-besluiten binnen de gefaseerde en gecategoriseerde aanpak zo aangepast en gepersonaliseerd worden dat voor de afzonderlijke verzoekers duidelijk is op welk deel van hun specifieke Wob-verzoek het besluit van toepassing is.

Infographic: Aantal Wob-verzoeken VWS coronabestrijding

Aantal Wob-verzoeken over de coronabestrijding

©Ministerie van VWS