Functionaris voor Gegevensbescherming

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verwerkt voor de uitvoering van haar werkzaamheden persoonsgegevens van burgers. Het ministerie behandelt die persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om.

In dit kader heeft VWS een ‘Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of het ministerie de regels van de AVG toepast en naleeft.

Wilt u een specifieke vraag stellen of een klacht indienen over de omgang met persoonsgegevens, neemt u dan contact op met de FG van VWS via FG-VWS@minvws.nl.

U kunt ook een brief sturen naar:
Functionaris voor de Gegevensbescherming
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag