Helpdesk voor koepelorganisaties

De meeste zorgverleners en sociaalwerkorganisaties zijn volop aan de slag met de implementatie van de nieuwe privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via de koepelorganisaties is hierover al de nodige informatie verspreid: artikelen, brochures, veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. Om die informatie goed toegankelijk te maken voor alle betrokken in de zorg en het sociale domein, is er nu ook de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn.

Werkt u in de zorg of het sociaal domein? Dan kunt u bij de AVG-Helpdesk terecht met al uw vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder.

Initiatief

Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg en het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens zorgen we voor eenduidige informatie op deze website.

Hoe werkt het?

Steeds meer vragen en antwoorden over de AVG in de zorg en het sociale domein vind je bij Onderwerpen. Wekelijks komt er nieuwe en met de Autoriteit Persoonsgegevens afgestemde informatie bij. Vanuit koepelorganisaties komen er ook steeds meer modellen en handreikingen beschikbaar. Bij Documenten delen wij de meest gebruikte varianten.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het laatste woord

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Een van de belangrijkste wetten is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).