Programmateam

Heeft u een vraag over de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de zorg? Neem dan contact op met één van de aanspreekpunten binnen het programmateam van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Programmamanager: Rianne Blacquière
Jurist: Rani Wierda
Secretaris: Monica Suijker
Communicatieadviseur: Frans Hoevers

Het e-mailadres van het project is dienstpostbusAVG@minvws.nl. Let op! Stel hier alleen vragen over AVG in het werkveld van VWS (Zorg en Sport). Gaat uw vraag niet over de AVG neemt u dan contact op met VWS via het contactformulier.

Het projectteam gaat aan de slag met:

  • het aanpassen van handboeken, officiële documenten, etc;
  • directies en concernorganisaties helpen met het in kaart brengen van de consequenties en te implementeren veranderingen in systemen, processen en werkwijze (doorlichtingen);
  • informeren van medewerkers over de gevolgen van AVG voor hun dagelijkse werk;
  • communicatie naar directies, concernorganisaties en samenwerkingspartners.