Documenten

Op deze pagina vindt u links naar formats en richtlijnen die u op weg helpen bij het opstellen van overeenkomsten, plannen en rapportages voor directies en concernorganisaties van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Maar ook documenten die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen op weg naar invoering van de AVG binnen uw eigen organisatie.

Formats & richtlijnen voor AVG

Verwerkersovereenkomst

Wanneer u als verwerkingsverantwoordelijke aan een andere organisatie (een verwerker) een opdracht verstrekt waarbij verwerking van persoonsgegevens aan de orde is, dient u een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Onder de Wbp heette dit een bewerkerovereenkomst. Het daarvoor bestaande model is recent door BZK aangepast aan de AVG en heet nu verwerkersovereenkomst. De bestaande bewerkersovereenkomsten moeten worden doorgelicht en aangepast aan de AVG. Het nieuwe model verwerkersovereenkomst kent twee versies: Arbit voor IT-zaken en Arvodi voor overige zaken.

Ga naar verwerkersovereenkomsten (Arbit en Arvodi).

Model Gegevensbeschermingeffectbeoordeling (GEB/PIA)

Een PIA (Privacy Impact Assessment) is een instrument om van voorgenomen regelgeving of projecten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, de effecten voor betrokkenen in kaart te brengen en te beoordelen. De PIA heet ook wel Gegevensbeschermingeffectbeoordeling.

Ga naar het Model Gegevensbeschermingeffectbeoordeling.