Thema's

In onderstaand document vindt u meer informatie over de diverse thema’s binnen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Waar van toepassing vindt u er links naar documenten en informatie binnen de AVG-pagina’s op Rijksoverheid.nl of elders op het www. Het dossier is opgesteld voor het kerndepartement Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), concern- en koepelorganisaties, maar bevat grotendeels informatie die ook voor andere overheidsinstellingen, burgers en bedrijven interessant is.

Inhoud van het themadossier:

 1. Verwerkingsverantwoordelijke/verwerker (artikel 4 AVG/ definities)
 2. Risicovolle verwerking (artikel 4 en artikel 35 AVG)
 3. Verantwoordingsplicht (artikel 5, tweede lid AVG)
 4. Grondslagen toestemming, wettelijke taak (artikel 6 AVG)
 5. Technische en organisatorische maatregelen
  5.1     Pseudonimisering
  5.2     Privacy (dataprotection) by design en default
  5.3     Privacybeleid/privacystatement