Begroting en beleidsagenda

Op Prinsjesdag opent het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Het begrotingsvoorstel van het ministerie van VWS en van alle andere ministeries wordt die dag aangeboden aan de Tweede Kamer. Op Verantwoordingsdag legt het kabinet verantwoording af over de resultaten van het voorafgaande jaar.

Beleidsagenda

Een belangrijk onderdeel van de begroting van VWS is de Beleidsagenda. Hierin staat aan welke onderwerpen het ministerie voorrang geeft en wat de plannen zijn.

Beleidsverslag

Net als alle andere ministeries maakt VWS na afloop van elk begrotingsjaar een jaarverslag met een terugblik op de netto-uitgaven en het beleid van het afgelopen jaar. Het jaarverslag geeft antwoorden op vragen zoals:

  • Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
  • Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
  • Heeft het ook gekost wat we dachten dat het zou kosten?