Beleidsprioriteiten

Op Prinsjesdag opent het nieuwe werkjaar van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Het begrotingsvoorstel van het ministerie van VWS en van alle andere ministeries wordt die dag aangeboden aan de Tweede Kamer. Op Verantwoordingsdag legt het kabinet verantwoording af over de resultaten van het voorafgaande jaar.

Beleidsagenda

Een belangrijk onderdeel van de begroting van VWS is de Beleidsagenda. Hierin staat aan welke onderwerpen het ministerie voorrang geeft en wat de plannen zijn.

Beleidsagenda 2019

Internationale vergelijkingen laten zien dat de zorg in Nederland op een hoog niveau staat. Maar er is een actieve houding nodig om die positie te houden. De afgelopen jaren is ons zorgstelsel ingrijpend veranderd. Nieuwe hervormingen zijn niet nodig, wel verbeteringen. Onze belangrijkste opdracht in 2019 is dat patiƫnten gaan merken dat de zorg beter en persoonlijker wordt. Dat de juiste zorg op de juiste plek beschikbaar is, dichtbij huis of thuis als het kan, verder weg als het moet.

Beleidsverslag

Net als alle andere ministeries maakt VWS na afloop van elk begrotingsjaar een jaarverslag met een terugblik op de netto-uitgaven en het beleid van het afgelopen jaar. Het jaarverslag geeft antwoorden op vragen zoals:

  • Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
  • Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
  • Heeft het ook gekost wat we dachten dat het zou kosten?