Bezwaarschriftencommissie ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Na een bezwaar tegen een besluit van het ministerie van VWS volgt soms een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie. Deze onafhankelijke commissie adviseert het ministerie van VWS over een besluit op een bezwaarschrift.  

Toelichting op bezwaar tijdens hoorzitting

Tijdens een hoorzitting kan degene die het bezwaar heeft ingediend aan de bezwaarschriftencommissie een toelichting geven. Daarnaast zijn ambtenaren aanwezig om een toelichting te geven namens het ministerie. 

De bezwaarschriftencommissie behandelt per hoorzittingsdag vaak meerdere bezwaarschriften. Ongeveer 6 weken na de hoorzitting brengt de commissie schriftelijk advies uit aan het ministerie. Daarna neemt het ministerie een besluit op het bezwaar, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Hoorzitting openbaar en meestal bij te wonen

De hoorzittingen van de bezwaarschriftencommissie zijn openbaar. Wel is het mogelijk dat vanwege privacy van de betrokken personen en instanties dat (een deel van) de hoorzitting niet openbaar is. Hierover besluit de bezwaarschriftencommissie.

U kunt een openbare hoorzitting bij het ministerie van VWS bijwonen en telefonisch of via een online vergadering (via WebEx). 

Zittingsdagen bezwaarschriftencommissie VWS in 2022

  • Donderdag 17 november
  • Dinsdag 13 december

Agenda zittingsdag 17 november 2022

Op donderdag 17 november 2022 zal het volgende bezwaar worden behandeld:
10:30 uur
Het betreft een bezwaar tegen een opgelegde boete voor het overtreden van artikel 49, zevende lid, van de Geneesmiddelenwet (niet nakomen van de meldplicht). De bezwaarschriftencommissie bestaat uit:

  • dr. mr. H.D. Tolsma (voorzitter);
  • prof. mr. A.E. Schulder;
  • mr. J.A. ter Schure;
  • mr. E. van Brandwijk.

Wilt u deze hoorzitting bijwonen? Neem dan contact op met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie via +31 70 340 59 85 of wjz.bezwaarenberoep@minvws.nl.