Contact met VWS over uw bezwaar

Voor vragen over de behandeling van uw bezwaarschrift en de procedure kunt u contact opnemen met de balie bezwaar en beroep. E-mail: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, telefoon: (070) 340 54 00.

Vindt u het besluit niet duidelijk? Of denkt u dat er een fout is gemaakt? Dan kunt u het beste voordat u bezwaar indient contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Op de eerste pagina van het besluit, staat de naam en het telefoonnummer van deze persoon of de afdeling.

Als VWS uit het bezwaar opmaakt dat er misschien een misverstand is, kan de behandelend ambtenaar telefonisch contact opnemen om het besluit met u te bespreken. Als blijkt dat het besluit onjuist was, ontvangt u daarvan altijd een e-mail of brief van VWS. In dat bericht wordt altijd gevraagd of u wilt doorgaan met de procedure.

Het kan ook zijn dat VWS vragen heeft over uw bezwaarschrift. Bijvoorbeeld vragen die nodig zijn om na te gaan of het bezwaar aan alle eisen voldoet. Of om te bepalen hoe uw bezwaar wordt behandeld.

Als u tijdens een telefoongesprek met de behandelend ambtenaar afspraken maakt, dan worden deze altijd per e-mail of brief bevestigd. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het moment waarop u wilt worden gehoord. De bevestiging kan ook inhouden dat u heeft besloten om af te zien van de procedure. Bijvoorbeeld omdat u in het gesprek voldoende informatie heeft gekregen.