Bezwaar indienen tegen besluit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Via dit formulier kunt u bezwaar indienen tegen een besluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie neemt het bezwaarschrift in behandeling. U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Bezwaar indienen tegen besluit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanspreekvorm

Vul hier een compleet telefoonnummer in.

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

U kunt hier een kopie van het originele besluit uploaden.

Leg uit waarom u het niet eens bent met het besluit. Dit zijn de zogenaamde 'gronden van het bezwaar'. Beschrijf kort en zakelijk de redenen van uw bezwaar.

U kunt hier uw ondertekende bezwaarschrift uploaden.

Maakt u voor iemand anders bezwaar, bijvoorbeeld namens een bedrijf? Stuur dan de machtiging mee.

U kunt hier overige documenten uploaden.

Ik geef toestemming om de correspondentie voor deze bezwaarprocedure per e-mail af te handelen. *

Het door u opgegeven e-mailadres wordt hiervoor gebruikt.
U ontvangt geen papieren post van ons.