Bezwaar indienen tegen besluit ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Via dit formulier kunt u bezwaar indienen tegen een besluit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie neemt het bezwaarschrift in behandeling. U krijgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Formulier alleen voor bezwaar tegen besluiten ministerie VWS

U kunt via dit formulier alleen een bezwaar indienen voor het ministerie van VWS. Bij andere overheidsorganisaties kunt u een bezwaar indienen bij de overheid die de beslissing heeft genomen.

Bezwaar indienen tegen besluit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanspreekvorm

Vul hier een compleet telefoonnummer in.

Voer hier een geldig e-mailadres in. Voorbeeld: 'naam@domein.nl'.

U kunt hier een kopie van het originele besluit uploaden.

Leg uit waarom u het niet eens bent met het besluit. Dit zijn de zogenaamde 'gronden van het bezwaar'. Beschrijf kort en zakelijk de redenen van uw bezwaar.

U kunt hier uw ondertekende bezwaarschrift uploaden.

Maakt u voor iemand anders bezwaar, bijvoorbeeld namens een bedrijf? Stuur dan de machtiging mee.

U kunt hier overige documenten uploaden.

Ik geef toestemming om de correspondentie voor deze bezwaarprocedure per e-mail af te handelen. *

Het door u opgegeven e-mailadres wordt hiervoor gebruikt.
U ontvangt geen papieren post van ons.