Beslisnota bij Kamerbrief budgetbeheer vanuit Wlz en Wmo

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief budgetbeheer vanuit Wlz en Wmo (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)