Verordening (EU) 2018-1718 van het Europees Parlement en de Raad

Een wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelen Agentschap.