Concept - Besluit van houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Concept - Besluit van houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018).