Voorbeeld van een bezwaarschrift tegen een besluit VWS

Voorbeeld van een bezwaarschrift tegen een beslissing van het ministerie van VWS.