Treeknormen GGZ

De Nederlandse Zorgautoriteit stuurt minister Schippers (VWS) een brief over de treeknormen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).