Data laten werken voor gezondheid

De juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment voor iedereen: dat is het uitgangspunt van de verbeteringen in de zorg die het kabinet voorstaat. Hiervoor is het randvoorwaardelijk dat alle betrokkenen op het juiste moment beschikken over de juiste informatie. Gegevensuitwisseling is daarmee randvoorwaarde voor goede zorg. Deze brief gaat in op de datavraagstukken die daarmee gepaard gaan, en de actielijnen die daarbij in gang zijn gezet.