Toegankelijkheid acute zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit informeert minister Bruins over de uitkomsten van een onderzoek naar de toegankelijkheid van de zorg op de spoedeisende hulp en de ambulancezorg.