Resultaten onderzoeken risicoverevening

In deze bijlage wordt ingegaan op de resultaten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in de periode 2019-2020.

Resultaten onderzoeken risicoverevening (PDF | 3 pagina's | 143 kB)