Brief over afspraken over fase 3 aan de voorzitters van de veldpartijen

Van fase 3 is sprake als alle capaciteit volledig is benut, alle zorgverlening maximaal opgeschaald en afgeschaald is en de samenwerking tussen zorgaanbieders zorgbreed volledig en maximaal is benut. Er zijn op dat moment geen lokale of regionale oplossingen meer mogelijk om de continuïteit van zorg te waarborgen. Fase 3 kan alleen landelijk afgekondigd worden en gebeurt pas als alle opties in fase 2 benut zijn.