Reactie op februariadvies Wlz-kader 2022

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over de verwachte benutting van het budgettaire kader Wet langdurige zorg (Wlz) in 2021 en 2022.

Reactie op februariadvies Wlz-kader 2022 (PDF | 4 pagina's | 154 kB)