Afschrift brief aan NZa financieel kader Wlz 2023 en bijstelling 2022

Afschrift van de brief van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het voorlopige financieel kader (hoeveel geld voorlopig beschikbaar is) voor zorg die is verzekerd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor 2023.

Afschrift brief aan NZa financieel kader Wlz 2023 en bijstelling 2022 (PDF | 7 pagina's | 208 kB)

Financieel kader Wlz 2023 en bijstelling 2022

Het gaat om voorlopige bedragen omdat pas op Prinsjesdag de begroting aan het parlement wordt aangeboden. 

De brief van de minister aan de NZa bevat enkele bijstellingen van het financieel kader in 2022, en informatie over verschillende andere Wlz-onderwerpen.