Beantwoording Kamervragen over artikel 'Zelfonderzoek houdt GGZ gevangen'

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van de Kamerleden Ypma en Bouwmeester (beiden PvdA) over een patstelling tussen kinderpsychiatrische zorginstellingen en zorgverzekeraars door achteraf aangepaste regels en normen.