Beantwoording Kamervragen over het toestemmingsvereiste voor de verwerking van ROM (Routine Outcome Measurement) gegevens

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de vragen van het Kamerlid Marijnissen (SP) over het toestemmingsvereiste voor de verwerking van ROM (Routine Outcome Measurement) gegevens.