Commissiebrief betreft verzoek om stand van zaken brief dossier Kwaliteitszorg

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op het dossier Kwaliteitszorg.