Beantwoording Kamervragen over toegankelijkheid websites en tv-programma's

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks) over de mogelijkheden van mensen met een visuele of auditieve beperking om tv-programma's te bekijken en zorgwebsites te bezoeken