Kamerbrief over Inspectierapport 'Percutane Coronaire Interventie centra zonder hartchirurgie op locatie'

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt het rapport 'Percutane Coronaire Interventie centra zonder hartchirurgie op locatie' aan de Tweede Kamer. Hij geef zijn beleidsreactie op de bevindingen. Ook gaat hij in op de implicaties van dit rapport voor de vergunningplicht voor dotterbehandelingen.