Kamerbrief over voorgenomen besluit Treant over acute verloskunde en kindergeneeskunde

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het voorgenomen besluit van Treant Zorggroep om de klinische verloskundige zorg (waaronder ook de acute verloskunde valt) en de klinische kindergeneeskundige zorg te concentreren op de locatie in Emmen.