Kamerbrief over financiën in het sociaal domein

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop gemeenten in staat worden gesteld om in het sociaal domein op financieel gebied hun taken uit te voeren en hun verantwoordelijkheden te dragen. Onder het sociaal domein valt de ondersteuning door de gemeente van inwoners bij zorg, werk en jeugdhulp.