Beantwoording Kamervragen over de resultaten van prijsonderhandelingen met farmaceuten

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de resultaten van prijsonderhandelingen met farmaceuten.