Beantwoording Kamervragen over het bericht dat apothekers schaarse medicijnen doorsluizen naar het buitenland

Minister |Bruins beantwoordt de vragen over het bericht dat apothekers schaarse medicijnen doorsluizen naar het buitenland.