Antwoorden op Kamervragen betreffende het initiatief 'Week zonder Vlees'

Minister Schouten beantwoordt mede namens minister Kaag (BZ), Minister Wiebes (EZK), Staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) en Staatssecretaris Blokhuis (VWS) vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvdD) over het initiatief 'Week zonder Vlees'.