Kamerbrief over evaluatie maatregelen gehandicaptenzorg thuis en voorkomen zorgval

Minister De Jonge biedt 2 evaluaties aan. Het gaat om de evaluatie van maatregelen om intensieve zorg thuis voor (ernstig) gehandicapten beter te laten aansluiten bij wat zij nodig hebben (zorgbehoefte). En om de evaluatie van maatregelen ter voorkomen van de zorgval. Een zorgval deed zich voor bij een beperkte groep thuiswonende cliënten die minder zorg kreeg nadat zorgtaken vanuit de Zorgverzekeringswet en Wmo naar de Wet langdurige zorg werden overgeheveld.